Porten restes till minne av kejsar Hadrianus som besökte staden år 130 e. Kr. Porten består av tre valvportar som förr i tiden var inneslutna i stadsmuren. Det var först på 1950-talet man tog fram portarna.

Då de var inneslutna i muren såg man dem knappt men idag står det vackert framtagna så att man enkelt kan beskåda dem. Man har gjort mycket för att försöka återfå den gamla känslan och stilen. Man har restaurerat portarna flera gånger och tagit bort gatubeläggningen ända ner till den romerska nivån. I dag kan man tydligt se de gamla djupa hjulspåren som går genom porten.